kzpil@wip.pcz.pl
Rys historyczny Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechnika Częstochowska
al. Armii Krajowej 14a, 42 - 200 Częstochowa
tel.: (34) 3250753
e-mail:kzpil@wip.pcz.pl

Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki powstała w 1999 roku w wyniku przkształcenia Zakładu Organizacji i Zarządzania Produkcją istniejącego przy Katedrze Metalurgii. Pierwszym kierownikiem Katedry był prof. dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz. W chwili obecnej funkcję tą pełni dr hab. inż. Rafał Prusak, prof. PCz. W Katedrze funkcjonuje Zakład Organizacji i Zarządzania Produkcją, w którym pracuje 1 profesor, 8 adiunktów, oraz 6 doktorantów.

Podstawowym obszarem badań podejmowanych przez pracowników Katedry jest analiza zmian warunków funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, rozwoju techniki i technologii wytwarzania, a także poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych i form zaządzania pozwalających współczesnym organizacjom na prowadzenie ekonomicznie uzasadnionej działalności. Podejmowane działania są ściśle powiązane z aktualnymi i przyszłymi potrzebami przedsiębiorstw działających na rynkach lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych. Więcej informacji na temat poszczególnych projektów znaleźć można tutaj.
Z ofertą dla przemysłu zapoznać się można tutaj.
"Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle"

W dniach 29 czerwca - 1 lipca 2016 roku odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Produkcja i zarządzanie w przemyśle”. Kolejny raz konferencja miała miejsce w Zakopanem. Głównymi organizatorami konferencji były: Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali oraz Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej. Patronem konferencji był w tym roku przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala.

Na konferencji prezentowano poglądy naukowców i praktyków w trzech sekcjach: inżynieria produkcji i logistyka, technologie procesowe oraz inżynieria bezpieczeństwa i bezpieczeństwo pracy. Otwarcia konferencji dokonał przewodniczący dr hab. inż. Rafał Prusak prof. PCz.

W konferencji wzięło udział około 100 osób z Polski i zagranicy, w tym 10 z nich to goście z: Czech, Słowacji, Rosji, Kazachstanu i Ukrainy. W trakcie 3-dniowych obrad odbyły się: sesja plenarna, obrady w 3 sekcjach, gdzie zaprezentowano łącznie 32 referaty, oraz sesja posterowa. Wszystkie zgłoszone referaty zostały opublikowane w następujących czasopismach: 8 referatów w czasopiśmie "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", 34 referaty w czasopiśmie „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, 15 referatów w czasopiśmie „Hutnik. Wiadomości hutnicze”, 2 referaty w czasopiśmie „Rudy i Metale Nieżelazne”. Pozostałe referaty zostały opublikowane w następujących monografiach z zakresu Inżynierii Produkcji:

Inżynieria Produkcji. Wybrane zagadnienia dotyczące usprawnienia procesów w przedsiębiorstwie.

 • Redakcja naukowa: dr inż. Marzena Ogórek, dr inż. Teresa Bajor

Inżynieria Produkcji. Wybrane aspekty inżynierii jakości i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • Redakcja naukowa: dr hab. Anna Kawałek, prof. PCz, dr inż. Dominika Strycharska

Inżynieria Produkcji. Wybrane zagadnienia zarządzania produkcją we współczesnych przedsiębiorstwach.
 • Redakcja naukowa: dr inż. Edyta Kardas, dr inż. Joanna Michalik

Inżynieria Produkcji. Bezpieczeństwo jako determinanta doskonalenia systemu zarządzania organizacjami.
 • Redakcja naukowa: dr inż. Monika Górska, dr inż. Ewa Staniewska

10. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków
W dniach 10-12 października 2016 roku odbyła się 10. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską. Nasz zespół w składzie: dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz., dr inż. Marzena Ogórek, mgr inż. Katarzyna Ryszko, mgr inż. Milena Pilarska, zdobyły platynowy medal za zaprezentowany wynalazek pt. " The innovative process of nitriding in a plasma glow discharge of pure titanum using the method with active screen".
Realizowane przez pracowników katedry
Zarządzanie łańcuchem dostaw jako determinanta wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • badania prowadzone pod kierunkiem dr inż. Ewy Staniewskiej

Racjonalizacja zasobów energetycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • badania prowadzone pod kierunkiem dr inż. Cezarego Kolmasiaka

Wpływ zarządzania wiedzą w łańcuchu dostaw na bezpieczeństwo wybranych zasobów przedsiębiorstwa.
 • badania prowadzone pod kierunkiem mgr Beaty Nonas

Techniczno-ekonomiczne aspekty walcowania prętów żebrowanych o średnicy 10 mm, walcowanych w technologii trójżyłowej z zastosowaniem nowego układu wykrojów rozcinających.
 • badania prowadzone pod kierunkiem dr inż. Dominiki Strycharskiej

Ocena efektywności azotowania jonowego materiałów metalicznych.
 • badania prowadzone pod kierunkiem dr inż. Marzeny Ogórek
Rekrutacja studentów
Działające przy Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki Koło Naukowe "Plus.Minus" organizuje rekrutację nowych członków. Studenci, którzy chcieliby:
 • poznać praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • poszerzać swoją więdzę dotyczącą aspektów zarządzania przedsiębiorstwem,
 • aktywnie uczestniczyć w realizacji projektów z dziedziny organizacji i zarządzania,
 • poszerzać swoje horyzonty poprzez udział w spotkaniach kół studenckich,
proszeni są o kontakt z opiekunkami Koła dr inż. Ewą Staniewską lub dr inż. Joanną Michalik (pokój służbowy 540a).

© Rafał Prusak, 2009-2015